Preklady a tlmočenie - Slavia Consulting

Kontakty: +421 918 153 612, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Všetky kontakty...

sobota13 júl 2024

Chyba
 • XML Parsing Error at 6:8. Error 76: Mismatched tag
 • "Could not resolve: query.yahooapis.com (DNS server returned answer with no data)" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve: query.yahooapis.com (DNS server returned answer with no data)" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve: query.yahooapis.com (DNS server returned answer with no data)" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve: query.yahooapis.com (DNS server returned answer with no data)" in module "mod_sp_weather"

Úradné preklady

Úradný, resp. súdny preklad je písomný úkon vykonávaný súdnym prekladateľom.

Súdny prekladateľ vykonáva prekladateľskú činnosť na základe využitia svojich jazykových schopností, ďalších špecifických schopností, zručností a skúseností, jazykových prostriedkov, technických prostriedkov a pomôcok.

Tlmočník alebo prekladateľ je povinný vykonávať tlmočnícku činnosť alebo prekladateľskú činnosť:

 • a) osobne,
 • b) riadne a v určenej lehote,
 • c) účelne, hospodárne a
 • d) nestranne.

Súdny prekladateľ môže vykonávať činnosť, len ak má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom činnosti.

Súdny prekladateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone alebo v súvislosti s výkonom činnosti.

Jednotlivé strany písomne vyhotoveného úradného prekladu musia byť očíslované, zviazané a zošité šnúrou. Voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú prekladateľ opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky.

Písomne vyhotovený preklad obsahuje:

 • a) úvodnú časť s označením preklad,
 • b) označenie zadávateľa,
 • c) prílohy,
 • d) prekladateľskú doložku.

Prílohy sa zaradia pred preklad a spolu s ním sa zviažu.

Prekladateľská doložka obsahuje identifikačné údaje prekladateľa, označenie odboru, v ktorom je prekladateľ oprávnený vykonávať úkony prekladateľskej činnosti, a poradové číslo prekladu, pod ktorým je úkon prekladateľskej činnosti zapísaný v denníku. Prekladateľskú doložku vyhotoví prekladateľ v jazyku odboru, v ktorom je zapísaný do zoznamu, a pripojí ju k poslednej strane prekladu.

Rovnopis prekladu prekladateľ uschováva desať rokov od jeho vyhotovenia.

Kontakt

 • Názov spoločnosti: Slavia Consulting
 • Tel: +421 918 153 612
 • Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.